رزرو میز

میز خود را آنلاین رزرو کنید

جایگاه میز را انتخاب کنید

انتخاب جایگاه میز مورد نیاز

قدم اول

انتخاب مناسبت و پلن های مختلف

منظور از مناسبت ها : تولد ، جشن عقد و

قدم دوم

غذای خود را انتخاب کنید

انتخاب غذا و زمان سرو غذا

قدم سوم

صدور فاکتور و پرداخت

نمایش تمام اقلام موجود برای رزو میز شما

قدم پایانی

تبریک شما میز خودتان را رزرو کردید

دریافت کد میز شما و پایان رزرو میز

تاریخ

ساعت

تعداد نفرات

جایگاه میز را انتخاب کنید

انتخاب جایگاه میز مورد نیاز

قدم اول

انتخاب مناسبت و پلن های مختلف

منظور از مناسبت ها : تولد ، جشن عقد و

قدم دوم

غذای خود را انتخاب کنید

انتخاب غذا و زمان سرو غذا

قدم سوم

صدور فاکتور و پرداخت

نمایش تمام اقلام موجود برای رزو میز شما

قدم پایانی

تبریک شما میز خودتان را رزرو کردید

دریافت کد میز شما و پایان رزرو میز